'Maak uitzonderingen op inhoudingenverbod minimumloon'

De Wet Aanpak Schijnconstructies, die per 1 januari 2016 ingaat, regelt dat er geen verrekeningen meer mogen plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de motie van Tweede Kamerlid Mulder (VVD) waarin wordt bepleit dat voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven een uitzondering wordt gemaakt op dit inhoudingenverbod. Daarmee wordt bijvoorbeeld de problematiek van onverzekerd zijn en van wanbetaling van de zorgpremie tegengegaan.