Verbod op inhoudingen en verrekeningen op minimumloon per 2017

De Wet aanpak schijnconstructies is in drie stappen ingevoerd. De derde en laatste stap is per 1 januari 2017 in werking getreden en betreft het verbod voor werkgevers om verrekeningen met of inhoudingen op het minimumloon te doen.