‘Nieuwe regels inhoudingen minimumloon niet duidelijk genoeg’

“Nog steeds is het mogelijk dat werkgevers een te hoog bedrag aan kosten voor huisvesting of zorg inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Het voorstel dat minister Asscher van Sociale Zaken hierover naar de Tweede Kamer stuurt biedt te veel ruimte voor die misstanden omdat er geen duidelijk verband is tussen de inhouding en de werkelijke kosten.”