Alles over Duurzame inzetbaarheid

Belang van informeel leren onder werkenden is onveranderd hoog

Belang van informeel leren onder werkenden is onveranderd hoog

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft een nieuwe studie uitgebracht over leven lang...

Hybride werken vraagt om update van het gezondheidsbeleid

Hybride werken vraagt om update van het gezondheidsbeleid

Sinds de coronacrisis is hybride werken door veel organisaties geadopteerd als nieuwe norm.

Dit is duurzame inzetbaarheid

Dit is duurzame inzetbaarheid

Ziekteverzuim zorgt jaarlijks voor hoge kosten, met een gemiddelde van €400 per werknemer per dag. Daarom zouden meer werkgevers moeten inzetten op...

RVU, de stand van zaken

RVU, de stand van zaken

Aan het begin van 2021 noemden werkgevers de voorbereiding op duurzaam werk, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, als prominent...

Subsidie duurzame inzetbaarheid in april aanvragen 

Subsidie duurzame inzetbaarheid in april aanvragen

<p><span data-contrast="auto">Werkgevers kunnen van 8 april tot en met 12 april 2019 een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering Van Beleid om...

Fiscale behandeling individuele leerrekening: gerichte vrijstelling? 

Fiscale behandeling individuele leerrekening: gerichte vrijstelling?

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het overleg met sociale partners over de fiscale behandeling...

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid aanvragen

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid aanvragen

<p aria-level="1">Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij het ministerie van Sociale Zaken en...

Kabinet zet in op leven lang ontwikkelen - individuele scholingsmogelijkheden 

Kabinet zet in op leven lang ontwikkelen - individuele...

<p>Mensen moeten meer regie krijgen over hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Iedereen moet zich tijdens zijn...

Hoofdlijnen leven lang ontwikkelen &#8211; individueel leer- en ontwikkelbudget 

Hoofdlijnen leven lang ontwikkelen &#8211; individueel leer- en...

<p>Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zorgt ervoor dat werknemers fit de eindstreep halen, dat ze de kennis en skills hebben voor nieuw of veranderend...

Persoonlijk Opleidings Budget in cao's

Persoonlijk Opleidings Budget in cao's

Vrijwel alle cao's bevatten één of meer afspraken over scholing. Naast scholingsafspraken staan in cao's ook afspraken over de loopbaanontwikkeling...