Kabinet zet in op leven lang ontwikkelen – individuele scholingsmogelijkheden

Mensen moeten meer regie krijgen over hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Iedereen moet zich tijdens zijn of haar loopbaan blijven ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet.