Belang van informeel leren onder werkenden is onveranderd hoog

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft een nieuwe studie uitgebracht over leven lang ontwikkelen in Nederland. Hieruit blijkt dat het leergedrag de afgelopen jaren is gedaald.