arbeidskorting

Arbeidskorting in 2024 omhoog

Arbeidskorting in 2024 omhoog

Om werken meer te laten lonen, verhoogt het kabinet de arbeidskorting. Dat blijkt uit het Belastingplan 2024.

Witte en groene loontabellen 2021 online

Witte en groene loontabellen 2021 online

De witte en groene tabellen voor 2021 staan online. SalarisNet heeft de belangrijkste samengevat.

Geen arbeidskorting op ontslagvergoeding

Geen arbeidskorting op ontslagvergoeding

Hoewel de oud-werknemer dat wel zou willen, geldt er geen arbeidskorting op de ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding is geen beloning voor...

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2020

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2020

Na Prinsjesdag heeft minister Snel toegezegd dat hij de Kamer jaarlijks bij het Belastingplan zal informeren over de hoogte van de...

ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting

ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting

Een werknemer die in dienstbetrekking is bij zijn werkgever krijgt in veel gevallen bij ziekte zijn loon doorbetaald door zijn werkgever. In sommige...

Belastingplan: verschillen zzp'ers en werknemers worden kleiner

Belastingplan: verschillen zzp'ers en werknemers worden kleiner

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken, wil het kabinet extra geld uittrekken om op de kortere termijn een structurele...

ZW-uitkering telt niet mee voor hoogte arbeidskorting 

ZW-uitkering telt niet mee voor hoogte arbeidskorting

<p>Het voorstel is om per 2020 voor nieuwe ZW-uitkeringsgerechtigden zonder werk de ZW-uitkering niet mee te laten tellen als inkomen dat bepalend is...

Inkomensbeleid 2019 - tweeschijvenstelsel, heffings- en arbeidskorting

Inkomensbeleid 2019 - tweeschijvenstelsel, heffings- en arbeidskorting

Het regeerakkoord bevat een pakket maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting dat per saldo bijdraagt aan de verbetering van de koopkracht voor...

Meer loonbelastingtabellen in 2019 - inwoner of niet-inwoner? 

Meer loonbelastingtabellen in 2019 - inwoner of niet-inwoner?

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen. Dat komt door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de...

Forse achteruitgang zieke werknemers met tijdelijk contract

Forse achteruitgang zieke werknemers met tijdelijk contract

<p>Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er flink op achteruitgaan bij ziekte. In het...