Belastingplan: verschillen zzp'ers en werknemers worden kleiner

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken, wil het kabinet extra geld uittrekken om op de kortere termijn een structurele hervorming door te voeren. Het begin van die hervorming is al te zien in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarnaast heeft de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap) aanbevelingen gedaan. Een van de belangrijkste problemen in de huidige arbeidsmarkt is zijn de aanzienlijke verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. 'Onder andere dit verschil verstoort de keuze van werkenden en hun werkgevers en opdrachtgevers bij de vormgeving van het leveren van arbeid.'