Belangrijkste wijzigingen inkomstenbelasting 2017

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2016 ingestemd met het Belastingplan 2017. Dat betekent dat de belastingtarieven zijn gewijzigd per 1 januari 2017. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017. Hierna vindt u een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting waaronder de tarieven en heffingskortingen.