Bekijk alle content

Veelgestelde vragen over auto van de zaak

Veelgestelde vragen over auto van de zaak

De werknemer die een auto van de werkgever ter beschikking gesteld heeft gekregen waar hij ook privé gebruik van mag maken, heeft een voordeel. Dit...

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Op welke wijze je belasting betaalt over vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers is geregeld in de werkkostenregeling. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over calamiteitenverlof

Veelgestelde vragen over calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof of ook wel kort verzuim genoemd is verlof samenhangend met zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over de transitievergoeding

Veelgestelde vragen over de transitievergoeding

Wanneer je een werknemer ontslaat, heeft hij in veel gevallen recht op een transitievergoeding, als compensatie voor het ontslag. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over loonbeslag

Veelgestelde vragen over loonbeslag

Bij loonbeslag legt een derde partij, beslag op het loon van een werknemer om zijn/haar schulden af te betalen. Je betaalt hiervoor als werkgever een...

Veelgestelde vragen over het minimumuurloon

Veelgestelde vragen over het minimumuurloon

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het minimum dag-, week- en maandloon is hiermee komen te vervallen. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof

Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen kunnen ouderschapsverlof opnemen tot hun kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Een overzicht van veelgestelde vragen over...

Veelgestelde vragen over de reiskostenvergoeding in 2024

Veelgestelde vragen over de reiskostenvergoeding in 2024

Werkgevers kunnen gebruikmaken van een fiscale vrijstelling voor de vergoeding van de kosten die werknemers maken wanneer ze thuiswerken. Wat...

Veelgestelde vragen over ontslag

Veelgestelde vragen over ontslag

Je kunt niet zomaar iemand ontslaan. Daar zijn allemaal regels aan verbonden. Een overzicht van veelgestelde vragen over het thema ontslag.

Veelgestelde vragen over re-integratie

Veelgestelde vragen over re-integratie

Zieke werknemers zie je graag zo snel mogelijk weer terug op de werkvloer. Hoe pak je de re-integratie aan? Een overzicht van veelgestelde vragen...

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

De nieuwe pensioenwetgeving is vanaf 1 juli 2023 ingegaan. Een overzicht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Veelgestelde vragen over de fiets van de zaak

Veelgestelde vragen over de fiets van de zaak

Organisaties die fietsen voor werknemers beschikbaar stellen voor woon-werkverkeer, tellen zeven procent van de consumentenadviesprijs bij voor...

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Iedereen krijgt weleens te maken met ziekte. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om? Een overzicht van veelgestelde vragen over ziekte.

Veelgestelde vragen over het uitbetalen, vervallen en verjaren van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over het uitbetalen, vervallen en verjaren van...

Wanneer mag je vakantiedagen wel of niet uitbetalen? En waar moet je rekening mee houden als vakantiedagen komen te vervallen of verjaren? Een...

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Een oproepkracht komt alleen werken als je hem/haar oproept voor werk. Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst.

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

De ketenregeling regelt het maximum aan tijdelijke contracten die elkaar mogen opvolgen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding of een concurrentiebeding. Veelgestelde...

Veelgestelde vragen over stagiair(e)s

Veelgestelde vragen over stagiair(e)s

Van de maximale duur van een stage, het geven van een stagevergoeding tot het doorbetalen van loon tijdens ziekte van stagiair(e)s. Een overzicht van...

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Van hoe je de hoogte van de boete bepaalt tot wat je kunt doen als een voormalige werknemer zich er niet aan houdt. Een overzicht van de veelgestelde...