Bekijk alle content

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioen

De nieuwe pensioenwetgeving is vanaf 1 juli 2023 ingegaan. Een overzicht van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Veelgestelde vragen over de fiets van de zaak

Veelgestelde vragen over de fiets van de zaak

Organisaties die fietsen voor werknemers beschikbaar stellen voor woon-werkverkeer, tellen zeven procent van de consumentenadviesprijs bij voor privégebruik. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over deze regeling.

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim

Iedereen krijgt weleens te maken met ziekte. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om? Een overzicht van veelgestelde vragen over ziekte.

Veelgestelde vragen over het uitbetalen, vervallen en verjaren van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over het uitbetalen, vervallen en verjaren van vakantiedagen

Wanneer mag je vakantiedagen wel of niet uitbetalen? En waar moet je rekening mee houden als vakantiedagen komen te vervallen of verjaren? Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Een oproepkracht komt alleen werken als je hem/haar oproept voor werk. Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst.

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

De ketenregeling regelt het maximum aan tijdelijke contracten die elkaar mogen opvolgen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Werknemers met een ziek kind, een zieke partner of ander familielid kunnen gebruik maken van zorgverlof. Een overzicht van veelgestelde vragen over zorgverlof.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding of een concurrentiebeding. Veelgestelde vragen hierover.

Veelgestelde vragen over stagiair(e)s

Veelgestelde vragen over stagiair(e)s

Van de maximale duur van een stage, het geven van een stagevergoeding tot het doorbetalen van loon tijdens ziekte van stagiair(e)s. Een overzicht van de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over verlof voor ouders

Veelgestelde vragen over verlof voor ouders

Werknemers met kinderen kunnen van verschillende verlofvormen gebruik maken. Naast het ouderschapsverlof is er zwangerschaps- en bevallingsverlof voor aanstaande moeders, geboorteverlof en adoptieverlof. Een overzicht van veelgestelde vragen over deze verlofvormen.

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Veelgestelde vragen over het concurrentiebeding

Van hoe je de hoogte van de boete bepaalt tot wat je kunt doen als een voormalige werknemer zich er niet aan houdt. Een overzicht van de veelgestelde vragen over het concurrentiebeding.

Veelgestelde vragen over vakantie en ziekte

Veelgestelde vragen over vakantie en ziekte

Welke regels gelden voor medewerkers rondom vakantie en ziekte? Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over de opbouw en opname van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over de opbouw en opname van vakantiedagen

Van de opbouw tot de opname van vakantiedagen: hier is een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over hybride werken

Veelgestelde vragen over hybride werken

Hybride werken is binnen veel (kantoor)organisaties de norm geworden. Maar welke zaken zijn verankerd in wetgeving als het gaat om hybride werken? En wat moet je als werkgever regelen, en wat ligt binnen de verantwoordelijkheid van de werknemer?

Veelgestelde vragen over verlofsparen

Veelgestelde vragen over verlofsparen

Werknemers kunnen extra vakantie- of compensatieverlof opbouwen via het zogenoemde verlofsparen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over ontslag op staande voet

Veelgestelde vragen over ontslag op staande voet

Voor het geven van ontslag op staande voet gelden een aantal regels. Een overzicht van veelgestelde vragen over ontslag op staande voet.

Veelgestelde vragen over auto van de zaak

Veelgestelde vragen over auto van de zaak

De werknemer die een auto van de werkgever ter beschikking gesteld heeft gekregen waar hij ook privé gebruik van mag maken, heeft een voordeel. Dit voordeel moet worden bijgeteld bij het loon van de werknemer. Dit bedrag is de autokostenbijtelling (ook wel de autokostenfictie of bijtelling privégebruik auto genoemd). Een overzicht van veelgestelde vragen over de auto van de zaak.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.