Geen werkvergunning nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Werkgevers die Oekraïense vluchtelingen een baan willen geven, hoeven voor hen geen werkvergunning aan te vragen. Dit zijn de regels voor de vrijstelling.

Geen werkvergunning nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Sinds 1 april 2022 vallen vluchtelingen uit Oekraïne onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Dit betekent dat werkgevers een vrijstelling krijgen voor het aanvragen van een werkvergunning.

De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.

Wat zijn de regels?

 • Overgangsperiode – Nog niet elke vluchteling uit Oekraïne heeft een document van de IND waaruit blijkt dat zij in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
  Daarom geldt tot en met 30 mei 2022 de vrijstelling voor alle Oekraïners als zij hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Aanmelden bij UWV – Wie een vluchteling uit Oekraïne wil aannemen, moet deze werknemer aanmelden bij het UWV.
  Hiervoor kun je op de site van het UWV een formulier invullen. Dit formulier moet per post naar het UWV worden gestuurd.
  De werknemer mag twee werkdagen nadat de melding is gedaan beginnen met werken.
 • Arbeidsovereenkomst – De vrijstelling geldt alleen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst, niet voor zelfstandigen.
 • Wijzigingen doorgeven – Als de werknemer andere werkzaamheden gaat uitvoeren, moet de werkgever dat melden bij het UWV.
  Deze meldplicht geldt ook wanneer het werk eerder eindigt of juist langer duurt.

Melding vooraf

Werkgevers die tussen 4 maart en 1 april al een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning hebben ingediend, hoeven niet alsnog het meldingsformulier in te vullen. Het UWV behandelt die eerdere aanvraag als een melding.

Boetes

Werkgeversvereniging AWVN waarschuwt werkgevers de meldplicht serieus te nemen. Het niet melden of niet melden van de juiste informatie op het formulier, kan leiden tot boetes op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Bron: PWnet