UWV

Sociale zekerheid 2024: druk op stelsel neemt toe

Sociale zekerheid 2024: druk op stelsel neemt toe

De druk op het stelsel van sociale zekerheid neemt toe. 'We hebben geen slecht stelsel, maar wel een duur stelsel,' zegt socialezekerheidsdeskundige...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen...

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek...

Geen werkvergunning nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Geen werkvergunning nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Werkgevers die Oekraïense vluchtelingen een baan willen geven, hoeven voor hen geen werkvergunning aan te vragen. Dit zijn de regels voor de...

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

In de afgelopen periode heeft het UWV een flinke achterstand opgelopen bij WIA-keuringen. Vorig jaar werd bekend dat het UWV voorschotten die...

Wanneer is een deskundigenoordeel zinnig?

Wanneer is een deskundigenoordeel zinnig?

Als werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over het verloop van de re-integratie, kunnen beide partijen een deskundigenoordeel aanvragen...

Geen geld meer om werknemers te betalen - UWV helpt

Geen geld meer om werknemers te betalen - UWV helpt

Als een bedrijf failliet gaat of als zijn hun werknemers blijvend niet meer kunt betalen, dan kunnen de werknemers een uitkering wegens...

UWV gaat over naar sociaal medische centra

UWV gaat over naar sociaal medische centra

De vraag naar sociaal-medische beoordelingen is op dit moment te groot voor het aantal beschikbare verzekeringsartsen. Als we niets doen wordt die...

UWV: 'Coronasituatie vraagt om meer inzicht in arbeidsmarkt'

UWV: 'Coronasituatie vraagt om meer inzicht in arbeidsmarkt'

Ook tijdens de coronacrisis ontstaan er vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was één op de drie ontstane vacatures volgens...

UWV: 'Documenten per abuis vernietigd vóór verstrijken wettelijke bewaartermijn'

UWV: 'Documenten per abuis vernietigd vóór verstrijken wettelijke...

UWV heeft geconstateerd dat door een fout in de interne bedrijfsvoering documenten zijn vernietigd vóór het verstrijken van de wettelijke...

Procesverbetering pensioenpremies bij faillissementen met UWV is broodnodig

Procesverbetering pensioenpremies bij faillissementen met UWV is...

(Ex-)werknemers die pensioen opbouwen bij bedrijven die failliet zijn gegaan, kunnen eventuele achterstallige pensioenpremies (hierna gemakshalve te...