Nieuwe wet moet voor reductie van de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer zorgen

Zakelijk verkeer is een van de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot. De regering wil daarom dat werkgevers inzichtelijk maken wat hun bijdrage daaraan is. Een nieuwe wet die dat verplicht stelt gaat vermoedelijk in 2023 in.