Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: melders nog vaak benadeeld

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van de organisatie, die melders van misstanden adviseert, onderzoek doet en integriteit onder werkgevers bevordert.