Na finale kwijting toch terugkomen op onbetaalde kwartiertjes

Finale kwijting, de naam zegt het al. Wat werkgever en werknemer hierin afspreken, is het eindstation van de arbeidsovereenkomst. Toch probeert een werknemer voor de rechter alsnog een nabetaling te bewerkstelligen voor werk dat hij eerder onbetaald verrichtte. Heeft hij een poot om op te staan?