Gratis rekentool NOW-regeling

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kan sinds maandag 6 april 9.00 uur worden aangevraagd. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. Maar hoeveel kunt u krijgen en hoeveel bedraagt het voorschot? Met deze handige tool heeft u het zo inzichtelijk.

Gratis rekentool NOW-regeling

Let op:de toelichting op uw resultaten en de manier waarop u in de invoer berekent, vindt u onder de tool.

Toelichting

Als u de gegevens in de tool correct invult, ziet u het bedrag dat u per maand aan loonkosten vergoed krijgt en het voorschot dat het UWV u in eerste instantie per maand zal verstrekken. De bedragen worden echter meteen voor 3 maanden uitgekeerd. Immers, de regeling is er alleen voor werkgevers die gedurende 3 maanden minstens 20 procent omzetverlies hebben. Zij kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90 procent van de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever. Voorwaarde is dat werkgevers het loon van de werknemers doorbetalen en dat de werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Lees ook: Voorwaarden NOW-regeling bekend

Nacalculatie

De werkgever moet na de uitkering aantonen dat er daadwerkelijk recht was op de tegemoetkoming. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever de vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan dus anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Pas op voor boetes

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de werknemer in de periode waarvoor de NOW-regeling geldt wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dat wel doet, moet hij het volledige bedrag van de NOW-regeling plus 50% terugbetalen.

Bepaling omzetverlies

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door 4. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Werkgevers kunnen ook een periode in 2020 kiezen die één of 2 maanden later start. Voor een concern gaat het om de omzetdaling van het hele concern.

Lees voor details: NOW: Vragen en antwoorden over omzet

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt UWV de gegevens uit de loonaangifte. UWV neemt hierbij als grondslag het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle werkgevers dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

UWV vergelijkt de loonsom in de subsidieperiode met de loonsom van januari. Als die ontbreekt, neemt UWV de loonsom van november 2019. Om calculerend gedrag te voorkomen, neemt UWV correcties in de loonaangifte die zijn ingediend na 15 maart niet mee voor deze regeling.

Lees voor details: NOW: Zo berekent u de loonsom

Hulp nodig?

Op donderdag, 9 april van 14:30 – 15:30 uur, organiseren wij hét webinar over de NOW-regeling. Bekende dagvoorzitter en loonspecialist, Jan-Bertram Rietveld, Partner People Advisory Services bij EY, beantwoordt in dit webinar al uw vragen over de NOW, waaronder ook de berekening van het omzetverlies en loonkosten.

Aan bod komt onder meer:

  • Hoe werkt de NOW-regeling?
  • Wat zijn de eerste ervaringen met de regeling?
  • Wat betekent een beroep op de NOW-regeling in de praktijk?
  • Hoe bereken ik mijn omzetverlies?
  • Welke loonkosten mag ik meerekenen?

Daarnaast is er veel ruimte voor interactie en kunnen deelnemers gedurende het webinar vragen stellen.