Vervallen van coronaregels voor grensarbeiders

Nederland heeft met Duitsland en België bijzondere maatregelen getroffen om in Nederland gevestigde werkgevers met in deze landen woonachtige werknemers in de gelegenheid te stellen om werknemers tijdens de coronacrisis (ook) thuis te laten werken. Daarbij treedt er geen wijzigingen op in de heffing van loonbelasting en de berekening en afdracht van socialeverzekeringspremies. Deze maatregelen voor grensarbeiders komen echter te vervallen per 1 januari 2023.