Betaling of verstrekking van een derde

Betalingen en verstrekkingen aan een werknemer vormen belast loon als aan een aantal criteria wordt voldaan. Er moet sprake zijn van een voordeel (voordeelscriterium) dat voldoende verband houdt met de dienstbetrekking (causaliteitscriterium) en bewust door een werkgever wordt verstrekt (verstrekkingscriterium). Hoe moet je deze criteria beoordelen als een betaling of verstrekking afkomstig is van een derde?