Alles over Wajong

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023

Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023

Met de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023, worden ook uitkeringsbedragen van de WW, AOW, ZW en meer aangepast. We zetten deze nieuwe...

Eenmalige vergoeding uitdelen aan Wajonger via WKR

Eenmalige vergoeding uitdelen aan Wajonger via WKR

Om een eenmalige vergoeding te geven aan een werknemer met een Wajong-uitkering kunt u gebruikmaken van de Werkkostenregeling (WKR). Met deze...

Uitkeringsbedragen 1 juli 2020

Uitkeringsbedragen 1 juli 2020

Met de aanpassing van het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 zijn de uitkeringsbedragen veranderd.

Participatiewet verandert: 'Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen'

Participatiewet verandert: 'Extra impuls om mensen met een beperking...

<p>De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer...

Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen, eenvoudiger is niet altijd beter

Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen, eenvoudiger is...

Uit de beleidsdoorlichting van de Wajong van juni 2018 is gebleken dat het systeem van de verschillende inkomstenregelingen in de Wajong wel erg...

Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen - Eenvoudiger is niet altijd beter

Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen - Eenvoudiger is...

Uit de beleidsdoorlichting van de Wajong van juni 2018 is gebleken dat het systeem van de verschillende inkomstenregelingen in de Wajong wel erg...

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

<p><strong>Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...

Rekenregels vanaf 1 januari 2020

Rekenregels vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De...

Spoedwijzigingen SWZ 2020

Spoedwijzigingen SWZ 2020

Minister Koolmees meent dat er momenteel 3 wetswijzigingen met spoed nodig zijn op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Het betreft het...