Alles over wajong

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

<p><strong>Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)...

Rekenregels vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De...

Spoedwijzigingen SWZ 2020

Minister Koolmees meent dat er momenteel 3 wetswijzigingen met spoed nodig zijn op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Het betreft het...