Harmonisatie van de verschillende Wajong-regelingen, eenvoudiger is niet altijd beter

Uit de beleidsdoorlichting van de Wajong van juni 2018 is gebleken dat het systeem van de verschillende inkomstenregelingen in de Wajong wel erg ingewikkeld is. Bovendien leiden de regelingen er soms toe dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet meer uren willen gaan werken, omdat ze geen hoger inkomen krijgen als ze meer gaan werken.