Spoedwijzigingen SWZ 2020

Minister Koolmees meent dat er momenteel 3 wetswijzigingen met spoed nodig zijn op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Het betreft het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong, Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en de Verzamelwet SZW 2020. Met name de IOW en de verzamelwet zouden wat hem betreft voor 1 januari 2020 door de kamers moeten. De vereenvoudiging Wajong zou zelfs nog eerder moeten, namelijk voor 26 november, zodat er uiterlijk 30 november duidelijkheid is voor de uitvoering van dit wetsvoorstel.