Alles over voorbeeldovereenkomsten

Modelbrief: afwijzing vakantieaanvraag

Modelbrief: afwijzing vakantieaanvraag

In deze modelbrief vindt u de verschillende redenen waarmee een vakantie-aanvraag of verlofaanvraag kan worden afgewezen. U kunt deze tekst gebruiken...

VAR verdwijnt – bepalen wel of geen dienstbetrekking

VAR verdwijnt – bepalen wel of geen dienstbetrekking

Als de VAR in 2016 verdwijnt komt er een nieuwe manier van werken. U kunt dan gebruikmaken van algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten...

Uitstel Wet DBA: wat betekent dat voor u als opdrachtgever? Modelovereenkomsten vervangen straks VAR

Uitstel Wet DBA: wat betekent dat voor u als opdrachtgever?...

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs de Eerste Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling...

'Modelovereenkomsten bieden zekerheid bij vervallen VAR'

'Modelovereenkomsten bieden zekerheid bij vervallen VAR'

De Belastingdienst heeft, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland een aantal modelovereenkomsten opgesteld. U kunt deze als voorbeeldovereenkomst...

Vervanging VAR pas per 1 april 2016, wentijd tot 2017

Vervanging VAR pas per 1 april 2016, wentijd tot 2017

De VAR-verklaring voor freelancers en zzp´ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte bekend dat de nieuwe opzet waarin...

Voorbeeldovereenkomst inhuur externe deskundige

Voorbeeldovereenkomst inhuur externe deskundige

De eerste algemene voorbeeldovereenkomst is gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. Het betreft inhuur externe deskundige.

Voorbeeldovereenkomsten voorkomen loonheffingen

Voorbeeldovereenkomsten voorkomen loonheffingen

De Belastingdienst heeft een speciale pagina waar u voorbeeldovereenkomsten vindt. Deze overeenkomsten zijn door de fiscus beoordeeld en er is geen...

Vervanging VAR – eerste voorbeeldovereenkomsten online

Vervanging VAR – eerste voorbeeldovereenkomsten online

<p>De VAR-verklaring hoeft voor 2016 niet meer te worden aangevraagd. In plaats daarvan kunnen zzp'ers en opdrachtgevers hun overeenkomst voorleggen...

Check of opdrachtnemer geen werknemer is in 4 stappen

Check of opdrachtnemer geen werknemer is in 4 stappen

<p>Het wetsvoorstel <a title="w deregul beoord arb rel" href="http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34036_wet_deregulering_beoordeling">Wet...

Voorbeeldovereenkomsten voorleggen aan Belastingdienst

Voorbeeldovereenkomsten voorleggen aan Belastingdienst

<p>De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 2016. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat een alternatief is...