Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen. Belastingdienst toont voorbeeldovereenkomsten

De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 april 2015 een voorstel gedaan voor een alternatief voor het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). Ook is inmiddels een nota van wijziging gepubliceerd. De Wet BGL wordt nu Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Met het alternatief komt Wiebes tegemoet aan de kritische vragen en kanttekeningen wat betreft het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel BGL (TK 34036). Net zoals de BGL brengt het alternatief mee dat de VAR wordt afgeschaft.