Uitstel Wet DBA: wat betekent dat voor u als opdrachtgever? Modelovereenkomsten vervangen straks VAR

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs de Eerste Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) met drie maanden wordt uitgesteld: de wet gaat niet per 1 januari 2016 in werking, maar naar verwachting per 1 april 2016. Afgegeven Verklaringen arbeidsrelaties (VAR) worden verlengd tot 1 april 2016. Daarnaast stelt Wiebes een implementatietermijn van de nieuwe wet tot 1 januari 2017 voor. In deze bijdrage worden de gevolgen van het uitstel voor opdrachtgevers besproken.