Alternatief VAR – antwoord op vragen over nieuwe wet

De Nota naar aanleiding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet wijzigt enkele belastingwetten en ander wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie. Staatssecretaris Wiebes geeft antwoord op Kamervragen.