Alles over verdieping

Zo ga je om met de btw en personeelsverstrekkingen

Zo ga je om met de btw en personeelsverstrekkingen

Wanneer een ondernemer producten inkoopt voor consumptie door het personeel, kan hij de btw niet zonder meer aftrekken. In deze praktijkgids lees je...

Hou als werkgever rekening met deze verplichte administratieve handelingen

Hou als werkgever rekening met deze verplichte administratieve...

Naast de verplichte loonaangifte die periodiek moet worden ingevuld en naar de Belastingdienst moet worden gezonden, moet de werkgever een groot...

Let hier op bij controle door de Belastingdienst

Let hier op bij controle door de Belastingdienst

De Belastingdienst controleert werkgevers of het juiste bedrag aan loonheffingen op het loon van de werknemers is ingehouden en afgedragen. Je leest...

Loonheffingen: zo zit het met correcties en boetes

Loonheffingen: zo zit het met correcties en boetes

Als de werkgever te weinig loonheffingen heeft afgedragen, zal hiervoor aan hem een naheffingsaanslag worden opgelegd. Een naheffingsaanslag zal...

Loonheffingen inhouden: dan doe je dat

Loonheffingen inhouden: dan doe je dat

De loonheffingen moeten worden ingehouden op het moment waarop het loon wordt genoten. Men noemt dit het genietingsmoment. Het genietingsmoment is...

Zo zit het met de vrijgestelde arbeidsverhouding

Zo zit het met de vrijgestelde arbeidsverhouding

De werkgever is verantwoordelijk voor het inhouden van loonheffingen. In een aantal situaties heeft hij deze plicht niet. In deze praktijkgids lees...

Let op bij deze btw-kwesties

Let op bij deze btw-kwesties

In deze praktijkgids worden enkele van belang zijnde kwesties behandeld waarmee een werkgever die personeel in dienst heeft te maken kan krijgen.

Dit moet je weten over de btw

Dit moet je weten over de btw

De btw (omzetbelasting) wordt ook wel een consumentenbelasting genoemd. In deze praktijkgids lees je meer over de btw.

Zo ga je om met de auto van de zaak

Zo ga je om met de auto van de zaak

Een werknemer met een auto van de zaak heeft voordeel ten opzichte van zijn collega die dat niet heeft. Dit voordeel moet bij zijn loon opgeteld...

Dit moet je weten over de reiskostenvergoeding

Dit moet je weten over de reiskostenvergoeding

De werkgever kan de reiskosten van de werknemer ten behoeve van het werk belastingvrij vergoeden. In deze praktijkgids lees je meer over de...