Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
Rekenregels per 1 juli 2022
Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
Uitkeringsbedragen 1 juli 2020