Alles over uitkeringen

Zo zit het met aanspraken

Zo zit het met aanspraken

Aanspraken zijn een bijzondere vorm van beloning. In deze praktijkgids lees je meer over aanspraken.

Dit moet je weten over vrijgestelde uitkeringen

Dit moet je weten over vrijgestelde uitkeringen

De werkgever kan in een aantal situaties een onbelaste uitkering doen aan een werknemer. In deze praktijkgids lees je meer over vrijgestelde...

Vergoeding via werkkostenregeling heeft geen gevolgen voor uitkering

Vergoeding via werkkostenregeling heeft geen gevolgen voor uitkering

Geef je een werknemer met een uitkering een eenmalige vergoeding voor bijvoorbeeld energiekosten? Dan verrekent UWV die niet met de uitkering als je...

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Rekenregels per 1 juli 2022

Rekenregels per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De...

Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering

Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering

Werknemers die gebruik maken van hun individueel keuzebudget (IKB) lopen het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of...

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet...

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV via de werkgever? En ontvangt hij ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van deze werkgever? Dan is...

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met...

Uitkeringsbedragen 1 juli 2020

Uitkeringsbedragen 1 juli 2020

Met de aanpassing van het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 zijn de uitkeringsbedragen veranderd.