Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV via de werkgever? En ontvangt hij ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van deze werkgever? Dan is sprake van een werkgeversbetaling. In een nieuwe handreiking van de Belastingdienst staat hoe u dit verwerkt in de aangifte loonheffingen. De handreiking geldt voor wanneer de werknemer in dienstbetrekking is bij de werkgever.