Vergoeding via werkkostenregeling geen gevolgen voor uitkering

Geeft u een werknemer met een uitkering van UWV een eenmalige vergoeding voor bijvoorbeeld energiekosten of als tegemoetkoming voor inflatie? Dan verrekent UWV deze vergoeding niet met de uitkering als u de vergoeding aanwijst als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.