transitievergoedingen

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en...

Afwachtende houding kost werkgever 60.000 euro

Afwachtende houding kost werkgever 60.000 euro

Bij zijn vertrek kreeg een werknemer onlangs een billijke vergoeding van 60.000 euro mee. De werkgever had volgens het Hof Amsterdam geen serieuze...

Transitievergoeding voor uit faillisement overgenomen werknemers

Transitievergoeding voor uit faillisement overgenomen werknemers

Recent deed de rechtbank Noord-Holland een interessante uitspraak. 6 uitzendkrachten kregen een transitievergoeding tussen de 8.400 en 11.000 euro...

Zieke, Poolse werknemer mag in thuisland worden beoordeeld

Zieke, Poolse werknemer mag in thuisland worden beoordeeld

Vorig jaar oordeelde de kantonrechter dat een loonstop is toegestaan als een Poolse werknemer tijdens zijn ziekte in Polen verblijft en weigert naar...

Bonus is arbeidsvoorwaarde en telt mee bij transitievergoeding 

Bonus is arbeidsvoorwaarde en telt mee bij transitievergoeding

Als een werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst jaarlijks recht heeft op een bonus als het bedrijf winst maakt, telt de gemiddelde bonus over...

Slapend dienstverband en compensatie transitievergoeding in 2020

Slapend dienstverband en compensatie transitievergoeding in 2020

Werkgever willen vaak dienstverbanden van langdurig zieke werknemers niet beëindigen omdat ze dan verplicht zijn om een transitievergoeding te...

Beroep op overbruggingsregeling te laat

Beroep op overbruggingsregeling te laat

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt wegens bedrijfseconomische redenen, kan hij soms een beroep doen op de...

WAB en de transitievergoeding

WAB en de transitievergoeding

Nu de Wet arbeidsmarkt in balans sinds 1 januari 2020 een feit is, zijn er een flinke verandering voor de transitievergoeding doorgevoerd. Ook...

Pas op met reserveringen voor transitievergoeding

Pas op met reserveringen voor transitievergoeding

Als de administratie besluit om een voorziening op te nemen, kan dat altijd getoetst worden door de rechter. De rechter gebruikt daar het zogeheten...

Slapend dienstverband ontbonden wegens duurzame arbeidsongeschiktheid, recht op transitievergoeding

Slapend dienstverband ontbonden wegens duurzame...

Een vrouw is al enige tijd in dienst bij een Nederlands ziekenhuis waar zij als directeur werkt en verantwoording aflegt aan de raad van toezicht....