Beroep op overbruggingsregeling te laat

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt wegens bedrijfseconomische redenen, kan hij soms een beroep doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgever. Bij ver- schil van mening over de hoogte van de transitievergoeding kan de kantonrechter de hoogte van de transitievergoeding bepalen. Wat gebeurt er als de werkgever te laat een beroep doet op de regeling?