Alles over oudedagsvoorziening

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun aow zitten, zijn sinds 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zodra deze mensen niet meer hoeven te...

Nieuwe aow-leeftijd door de Kamer

Deze week werd het wetsvoorstel dat regelt dat de aow-leeftijd groeit met 8 maanden voor elk jaar dat een Nederlander langer leeft aangenomen. De...

Checklist: Doorwerken na de aow-leeftijd

Als een werkgever en een werknemer besluiten dat de werkrelatie na het bereiken van de AOW-leeftijd door de werknemer wordt voortgezet, dan moet dat...