Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2020 vooral als gevolg van de Coronacrisis verslechterd. Het vermogen van de pensioenfondsen daalde met EUR 111 miljard naar EUR 1.449 miljard. De verplichtingen stegen met EUR 118 miljard naar EUR 1.618 miljard. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de financiële positie van de fondsen.