Alles over ontslagrecht

Alternatieven voor de NOW

De coronacrisis slaat hard toe en de tweede golf dient zich aan. Per 1 oktober 2020 wordt de huidige NOW-regeling met drie tijdvakken van drie...

Fraude niet gezien? Ontslag volgt.

Een controller van een scholengemeenschap werd eind vorig jaar ontslagen omdat hij niet had opgetreden tegen een frauderende bestuurder. De interim...

Gestalkt: Ontslag op h-grond toegekend

Een timmerman wiens stalker het niet alleen op hem, maar ook op zijn werkgever en de directieleden had gemunt, mag worden ontslagen op basis van de...