Modernisering Ontslagrecht: wijziging UWV-procedure

Het ontslagrecht wordt vanaf 1 juli 2015 gemoderniseerd. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) komt dan te vervallen. Ook het Ontslagbesluit komt te vervallen. Maar de preventieve toets blijft in stand. Het is wel zo dat de wet vanaf die datum voorschrijft in welke gevallen een ontslagaanvraag bij UWV of bij de Rechtbank, Team Kanton, ingediend moet worden. De ontslagprocedure bij UWV is voortaan slechts mogelijk wegens bedrijfseconomische redenen (de zogenoemde a-grond) en langdurende arbeidsongeschiktheid (de b-grond). De UWV-procedure bij UWV zelf ondergaat ook enkele ingrijpende wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht.