Alles over Minimumloon

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon

EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon

Het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten hebben een principeakkoord gesloten over een 'fatsoensnorm' voor het wettelijk minimumloon....

Rekenregels per 1 juli 2022

Rekenregels per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De...

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022. Hieronder vindt u een overzicht.

Dit zijn de minimumloonbedragen in 2022

Dit zijn de minimumloonbedragen in 2022

Vanaf 1 januari 2022 verdient een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt, minimaal 1725 euro bruto per maand. Daarmee ss het minimumloon...

Dit is het minimumloon in 2022

Dit is het minimumloon in 2022

Vanaf 1 januari 2021 verdient een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt, minimaal 1725 euro bruto per maand. Daarmee stijgt het...

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet...

Wat is het verschil tussen een stage, werkervaringsplek en werk?

Wat is het verschil tussen een stage, werkervaringsplek en werk?

Hij is weer aangebroken: de stagetijd. Het is voor zowel werkgevers als werknemers soms onduidelijk in wat voor arbeidsverhouding wordt gewerkt. Zo...

Nieuwe wetgeving: miljoenen Europeanen gaan meer verdienen

Nieuwe wetgeving: miljoenen Europeanen gaan meer verdienen

Zeker 24 miljoen werknemers in 25 van de 27 EU-lidstaten gaan over uiterlijk twee jaar een klap meer verdienen. Dat komt omdat heel Europa tegen die...