Loonkloof na 40 jaar nog steeds niet weg

Loonkloof na 40 jaar nog steeds niet weg

Hoewel er in Nederland al ruim 40 jaar wetten en regels zijn die gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen moet garanderen, blijkt er in de...

De loonkloof bedraagt 5.000 euro

De loonkloof bedraagt 5.000 euro

Werkende Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 33.750 euro per jaar. Dat is ruim 5.000 euro minder dan hun mannelijke collega’s. Hoe hoger de...

Loonkloof daalt te langzaam

Loonkloof daalt te langzaam

In de afgelopen jaar is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU met niet meer dan 1 procent gedaald. Dat moet veel sneller, vindt de Europese...