Loonkloof na 40 jaar nog steeds niet weg
De loonkloof bedraagt 5.000 euro
Loonkloof daalt te langzaam