Loonkloof na 40 jaar nog steeds niet weg

Hoewel er in Nederland al ruim 40 jaar wetten en regels zijn die gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen moet garanderen, blijkt er in de praktijk nog steeds een loonkloof te bestaan. Het Europees Comité voor Sociale Rechten concludeert dat Nederland onvoldoende transparant is over deze loonkloof en dat we onvoldoende inzichtelijk maken welk werk gelijk is en dus tot dezelfde beloning zou moeten leiden. Er werden Kamervragen gesteld.