levensloopregeling

Dit moet je weten over levensloopsparen

Dit moet je weten over levensloopsparen

Onder de levensloopregeling kon een werknemer een deel van zijn loon opzij zetten om te zijner tijd voor een wat langere tijd met verlof te gaan: het...

Ziek tijdens levensloopverlof

Ziek tijdens levensloopverlof

Ziekmeldingen leveren werkgevers geregeld hoofdbrekens op. Dan gaat het bijvoorbeeld om reguliere ziekmeldingen en de zorg of er nog voldoende...

Handreiking over opname levensloop aangepast

Handreiking over opname levensloop aangepast

De handreiking 'Opname levenslooptegoed in aangifte' is geactualiseerd. Er is informatie toegevoegd over de verwerking van het tegoed vanaf 1...

Overgangsrecht levensloopregeling

Overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde van...

Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

Op 1 januari 2022 komt een einde aan het overgangsrecht voor levensloopregelingen. Om de afwikkeling van de levensloopregelingen goed te laten...

Levensloopregeling verandert in 2021

Levensloopregeling verandert in 2021

Wat is de levensloopregeling ook alweer? Wat zijn de fiscale gevolgen van deelname aan de levensloopregeling? En waarom wordt het huidige...

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon is loon dat de werkgever uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en...

<p>Negatief loon Pensioen</p>

Mag een werknemer pensioen opbouwen tijdens en over een periode van...

Deze vraag is recent beantwoord door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Maar hoe hoog is dan het pensioengevend loon? En hoe werkt dat dan?

Bijdrage werkgever aan levensloopregeling werknemer 

Bijdrage werkgever aan levensloopregeling werknemer

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht:...

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen 

Postuum loon uitbetalen aan erfgenamen

Postuum loon is loon dat de werkgever uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoeft u geen premies werknemersverzekeringen en...