Handreiking over opname levensloop aangepast

De handreiking ‘Opname levenslooptegoed in aangifte’ is geactualiseerd. Er is informatie toegevoegd over de verwerking van het tegoed vanaf 1 november. Daarnaast zijn de jaartallen aangepast.