Besluit tabel bijzondere beloningen levensloopregeling studentenkaart

Het besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M bevat onderwerpen over de loonheffingen, te weten: de levensloopregeling, de tabel voor bijzondere beloningen en de studentenkaart. In dit besluit zijn de achterhaalde onderdelen over eindheffing onder de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de pseudo-eindheffing voor hoog loon 2013 en 2014 uit het vorige besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, niet meer opgenomen.
<p>Minimumloon</p>