Overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde van minimaal € 3.000 geldt overgangsrecht. Op grond van dit overgangsrecht zou de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd hebben om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.