Alles over Jaaropgaaf

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Na afloop van ieder jaar bent u verplicht om de werknemer een jaaropgaaf te geven. Op de jaaropgaaf staan gegevens over het loon en de loonheffing...

Gevaarlijk verzoek aan salarisadministrateurs

Gevaarlijk verzoek aan salarisadministrateurs

Hypotheekverstrekkers vragen bij uw werknemer vaak een jaaropgaaf als zij de aanvraag gaan beoordelen. Maar hypotheekverstrekkers mogen geen BSN...

Model jaaropgaaf 2020: voor alle jaren te gebruiken

Model jaaropgaaf 2020: voor alle jaren te gebruiken

In voorgaande jaren had elk belastingjaar een eigen model jaaropgaaf. Vanaf 2020 is het model jaaropgaaf jaaronafhankelijk. Dit betekent dat u voor...

Adres niet meer verplicht op jaaropgaaf

Adres niet meer verplicht op jaaropgaaf

Met de laatste update van het Handboek Loonheffingen is de lijst met eisen aan de gegevens die verplicht op de jaaropgaaf moeten staan, gewijzigd. In...

Model jaaropgaaf 2018 van de Belastingdienst

Model jaaropgaaf 2018 van de Belastingdienst

Na afloop van elk jaar moet de werkgever aan alle werknemers een jaaropgaaf verstrekken. De jaaropgaaf is vormvrij. Wel heeft de Belastingdienst een...

Jaaropgaaf uitkeringen 2017 binnenkort beschikbaar

Jaaropgaaf uitkeringen 2017 binnenkort beschikbaar

<p>De jaaropgaaf over 2017 van uitkering(en) staat uiterlijk 10 februari 2018 klaar op <a href="https://werknemer-portaal.uwv.nl/mijndocumenten">Mijn...

Op jaaropgave vermelde bedragen genoten &#8211; geen aftrek negatief loon

Op jaaropgave vermelde bedragen genoten &#8211; geen aftrek negatief...

Een oud-werknemer heeft volgens de inspecteur het op de jaaropgaaf vermelde loon ontvangen. Er is dan geen ruimte voor aftrek van negatief loon. Dat...

Model jaaropgaaf en model loonstaat 2016 beschikbaar

Model jaaropgaaf en model loonstaat 2016 beschikbaar

U kunt het model jaaropgaaf 2016 en het model loonstaat 2016 downloaden van de site van de Belastingdienst.

'Zet informatie over pensioen op loonstrook en jaaropgave'

'Zet informatie over pensioen op loonstrook en jaaropgave'

<p>De werkgever is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt waar de werknemer (dan wel deelnemer) zich meldt met vragen over zijn pensioen. Door de...