SalarisNet
SalarisNet
Adres niet meer verplicht op jaaropgaaf

Adres niet meer verplicht op jaaropgaaf

Met de laatste update van het Handboek Loonheffingen is de lijst met eisen aan de gegevens die verplicht op de jaaropgaaf moeten staan, gewijzigd. In...