Model jaaropgaaf 2020: voor alle jaren te gebruiken

In voorgaande jaren had elk belastingjaar een eigen model jaaropgaaf. Vanaf 2020 is het model jaaropgaaf jaaronafhankelijk. Dit betekent dat u voor werknemers niet meer hoeft te zoeken naar een model dat hoort bij een bepaald belastingjaar.

De jaaropgaaf is vormvrij. Op het model dat u kunt downloaden, staan de rubrieken die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. U mag meer onderdelen vermelden. U kunt dit model ook voor oudere jaren gebruiken. U vindt het jaaronafhankelijke model op belastingdienst.nl. De modellen van voorgaande jaren zijn niet meer beschikbaar.

Lees ook: Loonstrookje 2020: werknemers gaan erop vooruit, werkgevers moeten opletten

Verplichte onderdelen in de jaaropgaaf

Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam van de werknemer;
 • naam van de werkgever;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer in 2019 heeft gekregen (kolom 14 van de loonstaat);
  • Als er sprake is van gage in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling, telt u hier het bedrag van de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingsbeschikking bij op.
 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u hebt ingehouden;
 • het totaalbedrag van de arbeidskorting die u hebt verrekend;
 • het burgerservicenummer van de werknemer;
 • het loon voor de Zvw;
 • het totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die u hebt verrekend;
 • of u bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening hebt gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer;
 • de bijdrage Zvw die u hebt ingehouden op het nettoloon van de werknemer;
 • de werkgeversheffing Zvw, dit is het bedrag voor de Zvw dat voor uw rekening is en dat u aan de belastindienst betaalt;
 • het totaal van de premies werknemersverzekeringen, Dit is het totale bedrag dat u voor de werknemer betaalt aan premies werknemersverzekeringen. U vult hier geen premie in voor een eventuele particuliere verzekering. En u houdt geen rekening met de WGA-premie die u eventueel op de werknemer hebt verhaald. Valt de werknemer niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, dan vult u hier niets in.