Op jaaropgave vermelde bedragen genoten – geen aftrek negatief loon

Een oud-werknemer heeft volgens de inspecteur het op de jaaropgaaf vermelde loon ontvangen. Er is dan geen ruimte voor aftrek van negatief loon. Dat oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.