Adres niet meer verplicht op jaaropgaaf

Met de laatste update van het Handboek Loonheffingen is de  lijst met eisen aan de gegevens die verplicht op de jaaropgaaf  moeten staan, gewijzigd. In de jaaropgave 2019 hoeft niet langer het adres van de werknemer staan.