Alles over i-grond

Succesvol beroep op de i-grond, maar flink prijskaartje

Succesvol beroep op de i-grond, maar flink prijskaartje

Een werkgever moet een disfunctionerende werknemer een reële kans geven om zijn werk te verbeteren. Doet hij dat niet, dan kan hij geen beroep doen...

Checklist: Ontslag op grond van de cumulatiegrond

Checklist: Ontslag op grond van de cumulatiegrond

De toetsing door de rechter van een ontslag op basis van de cumulatiegrond blijkt in de praktijk erg streng te zijn. Het is daarom heel belangrijk om...

Checklist: Ontslag op basis van de cumulatiegrond (i-grond)

Checklist: Ontslag op basis van de cumulatiegrond (i-grond)

De cumulatiegrond, ook wel de i-grond genoemd, verwijzend naar zijn plek in de wet, heeft een ander karakter dan de andere ontslaggronden die in de...

Waarde van de cumulatiegrond in de praktijk

Waarde van de cumulatiegrond in de praktijk

Veel is geschreven over de sinds 1 januari jl. bestaande nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Inmiddels zijn de eerste verzoeken van werkgevers om...

Eerste beroep op i-grond slaagt niet

Eerste beroep op i-grond slaagt niet

Een verpakkingsbedrijf dat een teamleider wilde ontslaan op basis van de i-grond is daar niet in geslaagd. De rechter ziet geen enkele voldragen...

Ontslag: Effect van de extra vergoeding bij ontbinding op i-grond

Ontslag: Effect van de extra vergoeding bij ontbinding op i-grond

Eén van de ontslaggronden is de cumulatiegrond ofwel i-grond. Als de rechter de arbeidsovereenkomst op grond daarvan ontbindt, kan hij een vergoeding...

Dossiervorming ontslag: twee halve gronden maken een hele?

Dossiervorming ontslag: twee halve gronden maken een hele?

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe rechtsgrond voor ontslag: namelijk een combinatie van verschillende niet "voldragen" rechtsgronden. Is dat een...

WAB en de komst van de i-grond (cumulatiegrond)

WAB en de komst van de i-grond (cumulatiegrond)

Er was al wat langer behoefte aan: een ontslaggrond die gebruikt kan worden als de samenloop van omstandigheden (en dus meerdere ontslaggronden)...

Nieuwe i-grond mag niet in combinatie met f-grond

Nieuwe i-grond mag niet in combinatie met f-grond

<p>Uit de <a...