Checklist: Ontslag op grond van de cumulatiegrond

De toetsing door de rechter van een ontslag op basis van de cumulatiegrond blijkt in de praktijk erg streng te zijn. Het is daarom heel belangrijk om alle stappen te zetten die bij een dergelijk ontslag vereist zijn. Op basis van deze herziene checklist over de i-grond kunt u nagaan welke stappen dit zijn en hoe u deze zo goed mogelijk kunt doorlopen.