WAB en de loonaangifte: zo doet u dat

WAB en de loonaangifte: zo doet u dat

Een onderdeel van de WAB is een aanpassing van de premiedifferentiatie WW. De ww-premie, officieel de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna: AWf...