Alles over Gedifferentieerde premie Whk

AOW, AWf en meer: sociale premies 2024

AOW, AWf en meer: sociale premies 2024

Op Prinsjesdag presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid de begroting. Daarin staan de sociale premies voor het komende jaar.

Onjuist premiepercentage Whk voor eigenrisicodragers WGA en ZW

Onjuist premiepercentage Whk voor eigenrisicodragers WGA en ZW

Eigenrisicodragers voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of de Ziektewet (ZW) ontvangen mogelijk een nieuwe beschikking met het...

De Werkhervattingskas, deel 2: Publieke premieberekeningen

In deze serie verwijzen we meermaals naar verschillende publicaties in de Staatscourant. Onder het filmpje vindt u een handig overzicht naar die...

De Werkhervattingskas, deel 4: Voor deze werknemers betaalt u als...

In deze serie verwijzen we meermaals naar verschillende publicaties in de Staatscourant. Onder het filmpje vindt u een handig overzicht naar die...

De Werkhervattingskas, deel 5: Kiezen tussen publieke verzekering en...

In deze serie verwijzen we meermaals naar verschillende publicaties in de Staatscourant. Onder het filmpje vindt u een handig overzicht naar die...

De Werkhervattingskas, deel 3: Eigenrisicodragerschap (ERD)

In deze serie verwijzen we meermaals naar verschillende publicaties in de Staatscourant. Onder het filmpje vindt u een handig overzicht naar die...

De Werkhervattingskas, deel 1: De basis

In deze serie leggen we de Werkhervattingskas uit en gaan we in op de verschillende mogelijkheden die een werkgever heeft. Dit deel gaat de basis van...

Dit zijn de Whk-premies 2022

Dit zijn de Whk-premies 2022

UWV heeft de nota 'Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022' gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies Werkhervatting gedeeltelijk...

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2022 iets omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022...

Rekenen met de Whk-premie - nieuw whitepaper online

Rekenen met de Whk-premie - nieuw whitepaper online

De Belastingdienst stuurt werkgevers elk jaar rond november de premies voor de Werkhervattingskas voor het aankomende jaar. Voor dat moment hebben...